| Aktualno?ci|Core Tennis|
MENU
Witam
Biografia
Sprz?t
Ranking
Wyniki
Media o mnie
Galerie  !!!
Linki
 
ON-LINE

Gadu-Gadu

Gadu-Gadu


 
www.gozdur.eu / Aktualno?ci
Rafa? Gozdur - Aktualno?ci tenisowe

  
Serdecznie dziekuj? ... id? w inn? stron?

To trudna i  g??boko przemy?lana  decyzja….. .
Sport da? mi wiele rado?ci i satysfakcji, pozwoli? pozna? samego siebie, wielu wspania?ych ludzi jak te? odwiedzi? pi?kne miejsca…. .
Tenis nauczy? mnie samodzielnego my?lenia, szybkiego podejmowania decyzji, wytrwa?o?ci jak te? realnej oceny sytuacji. Zawsze stawia?em sobie wysoko poprzeczk?. Czasami za wysoko.
Ale kim by?by Cz?owiek, M?ody Cz?owiek, bez ambicji si?gania  do gwiazd……… . 
 

W tym miejscu chcia?bym podzi?kowa? wszystkim, którzy mi pomagali, wspierali i kibicowali.

SERDECZNIE DZI?KUJ?:

·moim Rodzicom za bycie ze mn? w ka?dej chwili mojej sportowej kariery,

·
Trenerom:
- W?adimirowi Skugariewowi z Klubu Bo-Go w Szczecinie, który jako pierwszy nauczy? mnie trzyma? rakiet?,
- Rafa?owi Chrzanowskiemu z Klubu SKT Szczecin a nast?pnie z Fundacji  Promasters w Szczecinie, pod opiek? którego zdobywa?em liczne tytu?y Mistrza Polski i stawia?em pierwsze kroki poza granicami kraju,
- Rados?awowi Szymanikowi – z Polskiego Zwi?zku Tenisowego mojemu ostatniemu trenerowi,
za ich du?y wk?ad pracy, cierpliwo?? i zaanga?owanie. 

·Panu Ma?kowi Kasprzak-D?yberti za pomoc  fizjoterapeutyczn? w ka?dej chwili, kiedy tego potrzebowa?em;

Moje sportowe sukcesy nie mog?yby mie? miejsca, gdyby nie pomoc Sponsorów.

Gor?ce podzi?kowania dla Pana  Ireneusza Maciochy, który by? ze mn? odk?d....… pami?tam,
Dzi?kuj? Prezydentowi Miasta i Radnym Miasta Szczecina,
Wójtowi i Radnym Gminy w Dobrej,
Klubowi PROMASTERS w Szczecinie,
oraz Szkole Leonarda Piwoniego w Szczecinie.

Chcia?bym te? podzi?kowa? wszystkim Zawodnikom, z którymi mia?em honor i przyjemno?? rywalizowa?. ?ycz? im, by spe?nili swoje sportowe marzenia.  

Teraz przede mn? nowe wyzwania, ale rakiety nie odk?adam na bok......... do zabaczenia...;) 

 Rafa? GozdurPole? artyku? znajomym
Drukuj stron? z artyku?em

 
SPONSORZY:

    POMAGAJ? MI:

     TENIS - LINKI


Core Tennis

Polski Zwi?zek TenisowyGALERIE:


SONDA
Sonda
        www.gryf.pl

 | Witam | Biografia | Sprz?t | Ranking | Wyniki | Media o mnie | Galerie | Linki | E-mail | 
mistrz tenisa w Szczecinie Tematyk? tych stron jest: tenis, szczecin, tenisista, skt, pzt, Rafa? Gozdur, tenisa, babolat