| Aktualno?ci|Core Tennis|
MENU
Witam
Biografia
Sprz?t
Ranking
Wyniki
Media o mnie
Galerie  !!!
Linki
 
ON-LINE

Gadu-Gadu

Gadu-Gadu


 
www.gozdur.eu / PRASA / GW 2008-09-19
Gazeta Wyborcza - 2008-09-19 - Rafa? Gozdur
W moim d?ugofalowym planie jestem numerem jeden
logo->logo GW Szczecin1

 2008-09-19
Rozmawia? Jakub Lisowski

Rozmowa ze szczeci?skim uczestnikiem Pekao Open

fot. Magdalena Lisowska/ligowiec.net
Zobacz powiekszenie
Jakub Lisowski: Ju? na pierwszej rundzie zako?czy?a si? twoja przygoda ze szczeci?skim challengerem. Tego chyba mog?e? si? spodziewa?, cho? pewnie ambicje by?y wi?ksze?

Rafa? Gozdur: Na kort wyszed?em z bardzo pozytywnym nastawieniem. Wiedzia?em, ?e rywal jest du?o ode mnie lepszy, ale chcia?em go pokona?. Solidnie przygotowywa?em si? z moim trenerem Rafa?em Chrzanowskim. Liczy?em na awans do kolejnej rundy. Przyznam si?, ?e liczy?em na s?absz? form? Juana Pablo Brzezickiego. Niestety, zagra? naprawd? bardzo dobrze i mia?em niewielkie szanse.

To by? twój debiut w tak mocnym turnieju. Czy przed pojedynkiem sprawdza?e? internet lub rozmawia?e? z kolegami, by dowiedzie? si? jak najwi?cej o Argenty?czyku z polskimi korzeniami?

- Do internetu w zasadzie nie zagl?da?em. Polega?em tylko na wskazówkach kolegów i uwagach trenera. Szkoleniowiec zasi?gn?? j?zyka i par? informacji mi podpowiedzia?. Ja jednak nie za bardzo chcia?em w ten sposób spina? si? przed spotkaniem. Wola?em wiedzie? mniej, ale wyj?? spokojniejszym na kort.

Wnioski?

- Pozytywne. Dobry mecz w dobrych okoliczno?ciach - moja publiczno?? i mój kort. Wiem, ?e musz? du?o popracowa? nad rozwojem fizycznym, bo tym elementem znacznie ust?powa?em Brzezickiemu. Musz? te? sporo je?dzi? i gra? w turniejach, by poprawia? umiej?tno?ci i zyskiwa? do?wiadczenie.

Za rok b?dzie ?atwiej?

- Mam nadziej?, ?e za rok zagram du?o lepiej. Nie musi by? ?atwiej, bo tu rywale s? naprawd? mocni, ale ja chc? zagra? lepiej. Czeka mnie sporo pracy.

Do Szczecina ?ci?gano ciebie w trybie awaryjnym.

- Przed sezonem ustalali?my z trenerem grafik startów i wyst?p w Pekao Open nie by? priorytetem. Chcia?em zagra?, ale nie przygotowywa?em si? specjalnie do tej imprezy. Szanse na wyst?p mia?em ma?e, wi?c pojecha?em na turniej ITF na S?owacji. Tam si? okaza?o, ?e mog? zagra? w Szczecinie. Zadzwoni? pan Ireneusz Maciocha, zaproponowa? "dzik? kart?" i dlatego tak na szybkiego by?em ?ci?gany. Ucieszy?em si?, bo lubi? gra? u siebie. Perspektywa gry w turnieju g?ównym spad?a na mnie tak nieoczekiwanie, nie za?ama?a mnie. Takie nauczki mi si? przydadz? na przysz?o??.

G?o?no o tobie by?o w Szczecinie przed rokiem, gdy wygra?e? olimpiad? m?odzie?y. Przez ostatnie miesi?ce nie by?o ju? s?ycha? o sukcesach.

- G?o?no by?o przede wszystkim dlatego, ?e olimpiada odbywa?a si? w Szczecinie. Niedawno uczestniczy?em w MP i je wygra?em, ale... zwyci?stwo przysz?o mi znacznie trudniej i by?o znacznie ciszej. Staram si? je?dzi? na turnieje wy?szej rangi, gram z lepszymi zawodnikami, a to oznacza cz?ste pora?ki. Z trenerem po cichu szykujemy si? do sezonu zimowego i turniejów ITF. A od lata kolejny etap.

Doros?y?

- Raczej tak. Sezon zimowy zaczynamy pó?no, bo w styczniu. Przed nami trzy miesi?ce pracy, szczególnie nad przygotowaniem fizycznym. Od efektów tej pracy b?d? zale?e? wyniki. Na razie w planach mam dwa turnieje w kraju, kilka wyst?pów za granic?. Licz? te? na popraw? rankingu juniorskiego. Chcia?bym ?apa? si? do turniejów g?ównych zawodów Wielkiego Szlema. Latem b?d? próbowa? gra? "futuresy" [graj? w nich zawodnicy o s?abszych rankingach - red.], próbowa? gdzie? ?apa? "dzikie karty" do lepszych imprez. Mam nadziej?, ?e b?d? coraz lepsze.

Czy umiej?tno?ci, które ju? pan posiada, mog? wystarczy? na rywalizacj? z tenisistami z pi?tej, szóstej setki rankingu ATP?

- Pod wzgl?dem czysto tenisowym nasze umiej?tno?ci s? podobne. Potrafi? to, co oni, ale maj? nade mn? przewag? fizyczn?. Lepiej wytrzymuj? d?ugie wymiany, mocniej bij? pi?ki, a to przek?ada si? na gr?.

A g?owa?

- Sfera psychiczna te? musi si? poprawi?, cho? teraz nie mam z g?ow? problemów. Nie mam obaw przed ?adnym pojedynkiem. Do ka?dego staram si? podej?? bardzo skoncentrowany. Jestem pewny siebie, nie mam waha?, gram z u?miechem na twarzy.

Na razie musisz ??czy? gr? z nauk?. Czy tenis b?dzie sposobem na twoje ?ycie?

- Zaczynamy to wszystko uk?ada? pod tenis, zawodowe turnieje. Chc? tego. Mam nadziej?, ?e si? przebij?, ?e b?d? móg? zarabia? i cieszy? si? tym, co robi? z wielk? rado?ci?. Nie ukrywam, ?e ustalamy sobie d?ugofalowy plan, w którym jestem na pierwszym miejscu w rankingu. Trzeba mie? takie plany, by umie? potrafi? si? skoncentrowa? na swoich zadaniach i pracy.

Wzór tenisisty?

- Po??czenie Rogera Federera za jego mentaln? pewno?? siebie i Pete Samprasa za styl gry.

?ród?o: Gazeta Wyborcza Szczecin

 
SPONSORZY:

    POMAGAJ? MI:

     TENIS - LINKI


Core Tennis

Polski Zwi?zek TenisowyGALERIE:


SONDA
Sonda
        www.gryf.pl

 | Witam | Biografia | Sprz?t | Ranking | Wyniki | Media o mnie | Galerie | Linki | E-mail | 

 | GW 2008-11-04 | GW 2008-09-19 | 
Tematyk? tych stron jest: tenis, szczecin, tenisista, skt, pzt, Rafa? Gozdur, tenisa, babolat